2013-07-27

Cheboksary, Chuvashiya, Russia

The Chuvash National Museum in Cheboksary, Chubashiya.
 


 
 
From Olga- Olgaalexca with special stamp of Chuvashiya.

Brak komentarzy: